Skip links

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành phố

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn TP. HCM, được giao thực hiện các nhiệm vụ tập hợp, động viên và phát huy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của tuổi trẻ thành phố, tổ chức các giải thưởng, đầu tư nghiên cứu, thực hiện một số công trình khoa học kỹ thuật có giá trị kinh tế, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế nhằm thực hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ Đoàn – Hội và thanh thiếu nhi thành phố.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ được thành lập ngày 03 tháng 8 năm 1989 theo quyết định số: 444/ QĐ-UB Của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là Trung tâm Sáng tạo Kỹ thuật và Công nghệ trẻ. Đến ngày 12 tháng 8 năm 1998 Trung tâm chính thức được đổi tên là Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ cho đến nay.

Trung tâm xác định cần phải đầu tư nhiều hơn nữa là mảng nghiên cứu khoa học, bởi vì để khẳng định được vị trí và vai trò của Trung tâm, cũng như tăng cường tính kết nối thì cần phải đẩy mạnh hoạt động này. Trung tâm phải trở thành nơi mà các nhà khoa học trẻ tìm tới để có thể hỗ trợ và phát triển các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Đối với nội dung này, hiện tại trung tâm cũng đang là cơ quan chủ trì của chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ. Vấn đề đặt ra là bản thân cán bộ trung tâm cũng cần phải có những công trình nghiên để phục vụ cho công tác Đoàn Hội và sự phát triển của thành phố. Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm và chính Trung tâm sẽ đứng ra chủ trì những công trình, đề án đó. Đó cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà Trung tâm sẽ tập trung đầu tư trong thời gian tới. Mỗi cán bộ không chỉ làm công tác quản lý khoa học mà còn phải là người chấp bút để thực hiện những công trình nghiên cứu gắn liền với đời sống xã hội, gắn liền với thanh niên. Hoạt động nghiên cứu khoa học phải được xem như là mảng chính, mũi nhọn của trung tâm trong tương lai. Hiện tại trung tâm mạnh về hoạt động phong trào, về mặt định hướng cũng cần phải cân bằng lại hai mảng này.

Các chương trình nổi bật trong phong trào học tập dành cho sinh viên có thể kể đến là:

Hội thi tin học trẻ toàn quốc
Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây