Skip links

Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố – Sở Công Thương

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố (trực thuộc Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh) được thành lập theo quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (trước là Trung tâm Kỹ thuật nhựa – Cao su và Đào tạo quản lý năng lượng). Trung tâm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trọng yếu như sau: 

1. Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. 

2. Tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo và doanh nghiệp Thành phố. 

3. Liên kết và thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp.

4. Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, Thành phố trong các lĩnh vực kích cầu, đầu tư, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực. Hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận mô hình nhà xưởng cao tầng cho thuê để đáp ứng nhu cầu mặt bằng của các doanh nghiệp. 

5. Kết nối các doanh nghiệp thông qua tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, xây dựng và quảng bá thương hiệu theo các đề án, chương trình, tổ chức hội chợ, triển lãm, trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp Thành phố; liên kết các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh để hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm. 

6. Liên kết tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp trọng yếu và truyền thống của Thành phố; đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của Thành phố và các tỉnh, thành phía Nam; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ tư vấn kiểm toán năng lượng. 

7. Khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường; thông tin doanh nghiệp phục vụ cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, các thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM…) và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp để tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư . 

8. Liên kết nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến và hiệu quả vào việc phát triển ngành công nghiệp. 

9. Hoạt động chuyên ngành phân tích đánh giá chất lượng, kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng sản phẩm ngành nhựa, cao su.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây