Skip links

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC)

BSSC được thành lập theo Quyết định số 4532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/10/2010 về tổ chức lại Trung tâm Thông tin Tư vấn Kinh tế Thanh niên thành Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Hội LHTN Việt Nam – TP Hồ Chí Minh.

Nhằm mục tiêu hỗ trợ thiết thực cho thanh niên làm kinh tế, BSSC mang những sứ mệnh và tầm nhìn:

  • Sứ mệnh: BSSC có sứ mệnh giúp những thanh niên Việt Nam thực hiện ước mơ kinh doanh.
  • Tầm nhìn: Trở thành nơi giao thoa và chuyển giao mọi kinh nghiệm, kiến thức và nguồn lực hữu ích từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài phạm vi quốc gia để tạo nền tảng bền vững cho quá trình khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam.

Là một đơn vị phi lợi nhuận, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC mang những giá trị cốt lõi sau:

  • Nuôi dưỡng niềm tin: Niềm tin là yếu tố cần thiết trong cuộc sống và kinh doanh. BSSC nuôi dưỡng niềm tin của chính chúng tôi và biến đam mê thành động lực giúp người trẻ nuôi dưỡng niềm tin vào sự thành công trong tương lai của chính họ.
  • Chia sẻ để thấu hiểu: BSSC cam kết chia sẻ những nguồn lực mà BSSC có được. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe với tinh thần cầu thị để sẻ chia và thấu hiếu. Nhằm tạo ra một cộng đồng thông hiểu và giúp đỡ lẫn nhau cùng đạt được ước mơ thành công, quá trình sẻ chia và thấu hiểu đòi hỏi tính tương tác đa chiều. BSSC chia sẻ để thấu hiểu và cũng kỳ vọng sự sẻ chia, đồng hành, thấu hiểu từ cộng đồng.
  • Tinh thần trách nhiệm và phục vụ: Phát huy tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội là tâm niệm của tập thể BSSC. Ý thức làm giàu chân chính, chia sẻ sự giàu có tinh thần và vật chất cho cộng đồng là giá trị cao quý nhất mà BSSC mong muốn người trẻ hướng đến và trân trọng.
  • Đơn giản và hiệu quả: Bản thân khởi nghiệp vốn đã là một chặng đường gian nan và đầy căng thẳng. Vậy nên, BSSC không mang thêm những điều phức tạp vào quá trình khởi nghiệp của những người trẻ. Tất cả những gì tìm thấy ở BSSC là biến mọi thứ trở nên đơn giản để mỗi chặng đường khởi nghiệp là một trải nghiệm thú vị, đầy năng lượng nhưng hiệu quả ngoài mong đợi.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây