Skip links

TPHCM: Doanh nghiệp mới sử dụng hơn 30% Quỹ phát triển KH&CN

Đến nay, TPHCM chỉ có khoảng 120 doanh nghiệp đã thành lập Quỹ Phát triển KH&CN, và số tiền chi dùng mới chiếm 30,7% ngân sách của Quỹ.

Thông tin trên được bà Chu Vân Hải, Phó Giám đốc Sở KH&CNTPHCM nêu ra tại hội thảo “Các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và kinh nghiệm sử dụng nguồn Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp”, do Sở KH&CN TPHCM tổ chức ngày 10/10.

Cụ thể, bà Hải cho biết, các doanh nghiệp này đã trích ra hơn 4.400 tỷ đồng để lập Quỹ và số tiền chi dùng thực tế vào khoảng 1.350 tỷ .

Theo bà, các con số đó đều chưa đạt kỳ vọng của thành phố – số doanh nghiệp lập Quỹ còn chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố và lợi ích của Quỹ chưa được lan toả trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phan Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Sở KH&CN TPHCM, thì cho biết, doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc trong sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, chủ yếu do thủ tục sử dụng Quỹ còn phức tạp. Một số doanh nghiệp chưa mạnh dạn trích sử dụng Quỹ vì chưa nắm được thủ tục thanh quyết toán tài chính. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thành lập Quỹ chỉ thực hiện kê khai, báo cáo đối với cơ quan quản lý thuế mà không gửi quyết định thành lập đến Sở KH&CN, bởi vậy Sở chưa nắm rõ được những doanh nghiệp đã trích và sử dụng Quỹ.

Q

Sở KH&CN TPHCM thông tin về Quỹ cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn. Ảnh: Internet

Phát biểu của đại diện các doanh nghiệp tại Hội thảo cũng cho thấy các vướng mắc về thủ tục, khiến doanh nghiệp khó chủ động trong việc chi dùng Quỹ phát triển KH&CN.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cho biết hiện đang tập trung vào vấn đề chuyển đổi số, do đó mong muốn được Sở KH&CN TPHCM, các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn cụ thể cách thức sử dụng Quỹ cho hiệu quả.

Theo bà Chu Vân Hải, hiện nay 50% các khoản chi Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp là dành cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Điều này cho thấy chủ trương chuyển đổi số trong doanh nghiệp được doanh nghiệp hưởng ứng vì xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Nguồn: Khoahocphattrien