Skip links

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn được Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp phép Số 33/GP-BTTTT, Cấp ngày 14/1/2021. Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm kinh doanh và quản trị, phát triển doanh nghiệp và sự nghiệp cá nhân, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, …

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây