Skip links

Startup Vietnam Foundation (SVF)

Với văn hóa doanh nghiệp “phát triển con người” tập trung vào bản thân, SVF luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy được thế mạnh của mình, chủ động quyết định hướng đi của cá nhân đồng hành cùng chiến lược của tổ chức. Chúng tôi mong rằng, từ các bạn cộng tác viên đang tìm kiếm trải nghiệm hay những chuyên gia đang hướng về cộng đồng đều sẽ tìm thấy giá trị của mình trong hệ sinh thái SVF.

Trọng tâm chính của Startup Vietnam Foundation là phát triển một hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, với phương thức tiếp cận từ dưới lên như sau:

 • Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp của chính quyền địa phương.
 • Tăng cường năng lực quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp gia đình, tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ và cải thiện bộ kỹ năng kỹ thuật số của họ.
 • Tăng cường mức độ tham gia của các công ty lớn với các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển.
 • Trao quyền cho các chương trình và hoạt động trong tương lai.
 • Phát triển cơ sở hạ tầng đầu tư giai đoạn đầu thông qua quan hệ đối tác công tư.
 • Tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan với các chương trình hiện có, để sắp xếp và tối ưu hóa các nguồn lực cho tất cả các mục tiêu giàu ý nghĩa.

Hoạt động của SVF hướng đến những chương trình trọng điểm sau đây:

 • Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo quốc gia.
 • Mạng lưới tình nguyện viên khởi nghiệp.
 • Phát triển doanh nhân khởi nghiệp.
 • Chắp cánh đầu tư.
 • Kết nối nguồn lực quốc tế và người Việt toàn cầu.
 • Đội ngũ cố vấn.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây