Skip links

Khu Công nghệ Phần mềm – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ITP)

Khu công nghệ phần mềm – Đại học quốc gia TPHCM (ITP) đẩy mạnh hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp, với tầm nhìn định hướng và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, từ đầu năm 2014, Khu Công nghệ phần mềm – Đại học quốc gia TPHCM (ITP) đã bắt tay vào xây dựng mô hình “Hệ sinh thái khởi nghiệp”. Mô hình này trên thế giới đã được đánh giá là chiến lược phát triển kinh tế  mới, rất  hiệu quả về mặt đầu tư và mang lại những tác động kinh tế-xã hội quan trọng trong khung thời gian tương đối ngắn nhằm tập trung phát triển các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và sử dụng các công cụ mang tính chất quan hệ như hỗ trợ xây dựng mạng lưới, tăng cường sự kết nối giữa các nhà khởi nghiệp, thúc đẩy các tương tác ngang hàng trong mạng lưới.

Sứ mạng ủy thác
ITP được Chính phủ, ĐHQG-HCM ủy thác thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Xây dựng môi trường công nghiệp trong lòng đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT).
  2. Phát triển thành một trung tâm phát triển công nghệ mạnh trong lĩnh vực CNTT-TT.
  3. Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển công nghiệp CNTT-TT

Tầm nhìn
Đến năm 2020, ITP xây dựng thành công hệ sinh thái khởi nghiệp, trở thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực CNTT-TT của Việt Nam.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây