Skip links

Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Thành lập tháng 5/2022, Hiệp hội Blockchain Việt Nam là nơi hội tụ của những người quan tâm đến nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hoá và khuyến khích ứng dụng công nghệ Blockchain tại Việt Nam. Đồng thời, đây là tổ chức có pháp nhân chính thức đầu tiên đại diện cho những người quan tâm tới ngành công nghiệp Blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sứ mệnh của Hiệp hội Blockchain Việt Nam

  • Môi trường phát triển: Tạo môi trường phát triển nguồn nhân lực công nghệ Blockchain chất lượng cao tại Việt Nam.
  • Nâng cao nhận thức: Là đối tác đồng hành cùng các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và tham mưu tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, tiêu chuẩn và quy chuẩn trong ứng dụng phát triển các sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng blockchain.
  • Bảo vệ quyền lợi: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời xây dựng những giá trị chuẩn mực cho người nghiên cứu, thực hành, kinh doanh trong lĩnh vực blockchain.

Tầm nhìn của Hiệp hội Blockchain Việt Nam

  • Môi trường đào tạoTrở thành môi trường công bằng, lành mạnh để đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cao, đồng thời kết nối thành viên với các nguồn lực và thị trường.
  • Cầu nối vững chắcTrở thành cầu nối vững chắc và lâu dài giữa nhân lực blockchain Việt Nam với các tổ chức, cộng đồng toàn cầu phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội, góp phần xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các dân tộc, quốc gia.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây