Skip links

Công ty TNHH Kidkul

Công ty TNHH Kidkul chuyên đào tạo Stem cho học sinh, giáo viên, hiện Kidkul đã và đang triển khai chương trình dạy học STEM cho gần 80 đơn vị trường học cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn TP.HCM. Tính đến cuối năm 2021, Kidkul đã phối hợp với Phòng GD&ĐT các Quận 1, 7, 8, 10, Bình Tân, Tân, Bình, Thủ Đức tổ chức tập huấn chuỗi chuyên đề dạy học, xây dựng giáo án theo định hướng STEM cho gần 1000 giáo viên bậc Tiểu học và THCS.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây