Skip links

Chương trình hợp tác mới về KH&CN và đổi mới sáng tạo giữa 4 nước Đông Nam Á

Chương trình hướng đến giải quyết những thách thức chung thông qua nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới của Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam
20220815DH011.jpg

Đại diện bốn quốc giaCampuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam thảo luận với ESCAP về chương trình hợp tác mới. Ảnh:Jastyn Alain Limon

Vào ngày 10/8 vừa qua, Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc về Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) cho biết họ đang hỗ trợ xây dựng một chương trình hợp tác mới về KH&CN và đổi mới sáng tạo (STI) giữa Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam. Sáng kiến này sẽ thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi, hướng đến giải quyết những thách thức chung thông qua nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới của bốn quốc gia.

Chương trình hợp tác này sẽ xác định các lĩnh vực, nguồn lực và cam kết chính sách cụ thể để hỗ trợ hợp tác chiến lược giữa các quốc gia. “Các quốc gia cần tận dụng khoa học, công nghệ và đổi mới nếu muốn hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách tạo điều kiện cho các hợp tác song phương và đa phương, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy năng lực đổi mới quốc gia, giải quyết các thách thức ưu tiên của xã hội và hướng đến thịnh vượng chung”, bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP, cho biết.

“Chính phủ Thái Lan đã đưa ra Mô hình Kinh tế Sinh học – Tuần hoàn – Xanh (Bio-Circular-Green Economic Model) như một mô hình kinh tế mới nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở cả quy mô quốc gia và khu vực. Chương trình hợp tác này sẽ hỗ trợ con người và hành tinh của chúng ta bằng cách chú trọng vào việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và kiến thức khoa học vào các mô hình kinh tế bền vững như vậy”, Kitipong Promwong, Chủ tịch Văn phòng Hội đồng Chính sách Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NXPO) Thái Lan, cho biết

Sáng kiến này sẽ hỗ trợ cho Mạng lưới Nghiên cứu và Đào tạo Châu Á – Thái Bình Dương về Chính sách STI (ARTNETonSTI) trong việc thu hút một cộng đồng các quan chức chính phủ và các chuyên gia cùng thiết kế các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á phát triển toàn diện và bền vững.

Nguồn: Hà Trang – khoahocphattrien.vn